nå må du finne fram labbene

Har du felt mår på Kvikne i år? I så fall må du vise fram labbene til utmarksrådet innen 30. april for å få skuddpremie.

Jaktåret 2020-2021 for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes i disse dager (15.juli til 15.april).

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt er 30.april.

Mer om felling jaktsesongen 2019-2020 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2020.

Mer om skuddpremieordninga finner du her.