færre innleverte smårovvilt

I 2020 ble det innført skuddpremie for Kvikne utmarkråds medlemsområde. Fellingene har variert mellom årene, og især varierer fellingene av rødrev.

«Rekorden» for innleverte rødrev var 100 rev i 15/16, mens det i 19/20 ble levert inn labber av 62 rev. Under kan du se en figur og tabell som viser oversikt over fellinger innen skuddpremieordninga fra oppstarts-jaktåret 2010/11 til og med jaktåret 2019/20.

Fellingsoversikt for skuddpremieordninga for Kvikne fra 2010-2020. Trykk på bildet for større figur.
Fellingsoversikt for skuddpremieordninga for Kvikne fra 2010-2020. Trykk på bildet for større figur.

Mer om skuddpremieordningen på Kvikne.