Villreinjakt og treningsskudd

Miljødirektoratet har bestemt at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020, eller jegere som kan dokumentere avlagt skyteprøve på annen måte.

For jakt innen TOR og FO1 i 2020 gjelder treningsskudd fra 2019.

I villreinjaktsammenheng er det mange ulike regler for hva som er gyldig antall treningsskudd ettersom det er opp til grunneiere å bestemme hvor mange treningsskudd som skal kreves ut over statens minimum på 30 skudd.

For 2020 har imidlertid grunneierne i FO1 («Kvikneterreng» i Forollhogna) og TOR (Tynset og Rennebu jaktfelt i Knutshø) avgjort at man skal forholde seg til statens anbefalinger. Det vil si at skyteprøve og det antall treningsskudd man hadde i 2019 er gyldig for jakt i disse områdene i 2020. Vi oppfordrer uansett alle jegere til å ta turen på skytebanen før jaktstart.

Les mer her