Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. Vi har hatt tilsvarende tellinger i 2016-19 og målet er å få tall som,  sammen med «sett-hjort»- registreringer i jakta, kan brukes som grunnlag for å si noe om bestandsutviklingen.

Vårtellinga, som har vært gjennomført hvert år siden 2019, gir oss minimumstall på hvor mange hjort vi har på Kvikne om våren.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver mandag, 3 mandager på rad. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2020 (foreløpige datoer; siste telledato bestemmes etter vårens utvikling, det kan derfor komme endringer):

 • Man 11. mai kl 23.
 • Man 18. mai kl 23.
 • Man 25. mai kl 23.

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2020:

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen