Jaktåret 2019-2020 for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes i disse dager (15.juli til 15.april).

Har du labber å vise fram? Ta i så fall kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43.

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt er 30.april.

Mer om felling jaktsesongen 2018-2019 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2019.

Mer om skuddpremieordninga finner du her.