oppgang i antall felte rev

Frist for innlevering av labber med mer for skuddpremieordninga for jaktåret 2018-2019 er nå gått ut og statistikken er klar. Antall innleverte revelabber har gått jevnt opp fra 2017, men er fortsatt et stykke unna «toppåret» 2016.

Av kråkefugler er det også felt en del, mens innleveringa av mårdyr er relativt stabil. Statistikk for årene 2011-2019 finner du under.

Statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2019.

Statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2019.