Kartet viser hvor dyrene ble funnet og loggen til flyet (grå strek) og bakkemannskap. Kart: Håvard Rønning, Oppdal Bygdeallmenning.

Den 5. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Knutshø. Forholdene var nær optimale med godt snødekke, som gjør det enklere å finne sporrekker og dyr fra både bakken og fra lufta.

Bildene er nå talt over og tilsammen er det funnet 1437 dyr fordelt på 9 flokker.

Bilde av den største flokken på 983 dyr. Foto: Håvard Rønning.

Tallet er omtrent som forventet (1407 dyr) og etter høstens jakt er vi sannsynligvis ved bestandsmålet på 1500 vinterdyr, men det avhenger selvsagt av årets kalvprosent, kvote og felling.