Oppsyns- og fellingsrapportene for Knutshø og Forollhogna villreinområder er sammendrag av tellinger og fellinger i områdene for året og inneholder også figurer og oversikter over utvikling av bestandene over tid.

Rapportene kan du laste ned under.

Rapportene inneholder blant annet oversikt over oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i villreinområdene.