hvordan utvikler bestanden av hjort seg på kvikne?

Tallene fra hjorttellinga i 2020 er nå klare. Til sammen har vi drevet med dette i fem år på Kvikne (2016-2020).

Tall fra alle årene er framstilt i en figur under.

Tall fra alle tellingene av hjort på Kvikne for årene 2016-2020.

Våren 2020 var veldig sein og kort, noe som gjorde at hjorten ikke oppholdt seg på jordene så lenge, og at vi derfor bare hadde tre tellinger. På det meste ble det sett til sammen 30 hjort på ei telling (første tellinga), så dette er hva vi kan si at vi minimum har av hjort på Kvikne.

Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2018 er toppen allerede på første telling (3. mai). Dette kommer nok av at det på grunn av mange dager med varmt vær ble brått og tidlig vår. I 2019 har vi talt flest hjort på 1 og 2 telling (29. april og 6 mai), forholdene dette året var ikke helt optimale med snøfall blant annet under andre tellinga. I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert. I 2020 ble det observert flest hjort på første tellinga (11. mai).

Tellingene må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil) og ikke som et absolutt tall på bestanden. Den bør også sammenlignes med jaktstatistikk for å få et sikrere bilde av bestandsutviklingen. Under er en figur som viser utvikling av sett og skutt hjort per jegerdag på Kvikne for årene 2013-2020, samt sett kolle per bukk og sett kalv per kolle.