Ravn er en av fugleartene du nå ikke kan jakte i sør-Norge. Foto: NINA /Viltkamera

Det er påvist fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. Mattilsynet stanset derfor jakt og fangst på enkelte fuglearter i Sør-Norge fra og med 14.12.20 for å hindre spredning av fugler med virus.  Forbudet gjelder inntil videre. Hvor lenge det vil vare vet man foreløpig ikke.

Kråke skal man heller ikke jakte i sør- Norge inntil videre. Foto: NINA /Viltkamera

Disse fugleartene er det forbudt å jakte på nå:

 • storskarv
 • kråke
 • skjære
 • ravn
 • brunnakke
 • grågås
 • kanadagås
 • knoppand
 • kortnebbgås
 • krikkand
 • kvinand
 • laksand
 • mandarinand
 • siland
 • stivhaleand
 • stokkand
 • stripegås
 • svartand
 • toppand
 • ærfugl

Mer om hvor forbudet gjelder og annen info om fugleinfluensaen finner du her.