Jaktåret 2021-2022 for skuddpremieordningen på Kvikne er nå over (15.juli til 15.april).

Har du fangstet mår eller andre smårovvilt som er med i skuddpremieordninga på Kvikne? Ta kontakt med Kvikne utmarksråd for å få registrert disse og utbetalt skuddpremie.

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt i 2022 er 30.mai

Mer om felling jaktsesongen 2020-2021 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2021.

Mer informasjon om skuddpremieordninga finner du her.