Overgangsavtaler i Knutshø i 2022

I 2022 er det inngått to overgangsavtaler i Knutshø villreinvald. Den ene avtalen gjelder kun mellom TOR, Oppdal og Statskog, mens den andre gjelder mellom TOR, Oppdal, Statskog og Folldal, altså alle terreng innen Knutshø villreinvald.

Overgang mellom jaktfelt i Tynset/Rennebu/Oppdal og Statskog:
Det er gjensidig overgangsavtale mellom jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T4, T14, T20-27, R5a og R6) på følgende datoer: 29. aug., 30. aug., 31. aug., 1. sept.

Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jaktdag på denne overgangsavtalen. Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse). Det er ikke krav om inngang fra eget felt. Jegeren plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i jegerkontrakten for det området hun/han har overgang til. 

Overgang i hele Knutshø villreinområde:
Det er full overgang i hele Knutshø villreinområde på følgende datoer:
5. sept., 6. sept., 7. sept., 8. sept., 12. sept.,13. sept. og 14. sept.

Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr.
fellingstillatelse). Det er ikke krav om inngang fra eget felt.  Jegeren
plikter å forholde seg til de bestemmelsene som står i jegerkontrakten for det området hun/han har overgang til.