Vil du jobbe for oss?

Kvikne utmarksråd har nå en sjelden mulighet for deg som vil jobbe med viltforvaltning og som oppsyn.

Kvikne Utmarksråd (KUR) er et samarbeidsorgan for grunneierlag, Kvikne fjellstyre mm. som ble opprettet i 1981 innen gamle Kvikne sogn. Utmarksrådet består i dag av ca. 30 lag/foreninger som samlet disponerer ca. 1.000.000 dekar. Som daglig leder for Kvikne utmarksråd har du ansvar for den daglige drifta av utmarksrådet herunder budsjettering og fakturering, oppdatere nettsider, arrangere møter for styrer og grunneierlag, revidering av bestandsplaner, søke midler til, og drive prosjekter, årlig drift av et småskala settefiskanlegg. Du innehar i tillegg sekretariatet for Kvikne fjellstyre og skal utføre saksbehandling etter fjelloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Som oppsyn for Kvikne utmarksråd utfører du blant annet tilsyn med bufe på beite, oppsyn i villreinjakta i Knutshø og Forollhogna villreinområder, tilsyn med og vedkjøring til 6 fjellbuer, stamfiske og fiskeutsett. I tillegg har KUR tjenestesalg til flere aktører.

Kontorsted er Kvikne i Tynset kommune og oppsyn foregår i hovedsak i nærområdet.

Mer om jobben og hvordan du søker kan du lese her: