Utvidet båndtvang i Tynset kommune

Tynset kommune, kommunedirektør, fastsetter ekstraordinær båndtvang i Tynset kommune fra og med 3.3.2022 til og med 31.03.2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.
Ekstraordinær båndtvang gjelder for områdene nedenfor tregrensa i hele Tynset kommune.
Vedtaket begrunnes med snøforholdene krevende og utfordrende for hjorteviltet, og vedtaket er fattet med bakgrunn i forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Tynset kommune, Hedmark (Nå Innlandet) Kunngjort 16.08.2007. § 3 ekstraordinær båndtvang.

Vedtaket gjelder alle hunder, men med følgende unntak:

  • Hund når den brukes aktivt i reindriftssammenheng
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller trening/prøving for slik tjeneste
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  • Hund som brukes i forbindelse med ordinær jakt
    Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til
    ordinær båndtvang inntrer (1. april)