Innlevering av smårovvilt

Jaktåret 2023/24 nærmer seg slutten og det er tid for registrering av labber/føtter fra felt smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne. For å registrere felt smårovvilt, kontakt utmarksrådet på epost: kur@kvikne.no eller på telefon 992 74 943, så avtaler vi nærmere. Frist for registrering er 30. april.