Overgangsavtaler 2018

Det er inngått en avtale om overgang blant de fleste rettighetshaverne innen Knutshø villreinområde som gjelder fra og med 2017 og inntil den eventuelt sies opp av en av partene. Overgangen skal gjelde i til sammen 12 dager (mandag til og med torsdag) og jaktas første uke holdes utenom avtalen. Dette innebærer at det vil være litt forskjellig ukenumre for overganger fra år til år.

Også i 2018 kan jegere fra TOR, Oppdal og Statskog jakte over grensene.

Avtalen for 2018 lyder:

I ukene 35, 36 og 37 er det gjensidig overgang mellom jaktfeltene Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6).

Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen. Overgangsavtalen gjelder ikke i første jaktuke.

Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.

Jegere med kort fra disse rettighetshaverne kan felle sitt dyr hvor som helst innen det felles jaktområdet i overgangsperiodene. Det er ikke krav om inngang fra eget felt.

Området Risberget er ikke lenger unntatt fra overgangsavtalen.

Informasjon om overgangsavtalen vil også finnes i jegerkontrakten.