Forskning og forvaltning

Kalvetellinger

Kalvetellingene gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Kalvetellinger i fostringsflokkene om sommeren gir grunnlag for å anslå tilveksten.

Oversikt over resultater fra kalvetellingene finner du på hjorteviltregisteret.

Minimumstellinger

Fra minimumstellinga 2016. 271 dyr i Vesle elgsjøtangen. Foto: Ingolf Røtvei.
Fra minimumstellinga 2016. 271 dyr i Vesle elgsjøtangen. Foto: Ingolf Røtvei.

Minimumstellinger gjennomføres på vinteren for å få et tall på bestandsstørrelsen.

Resultater av minimumstellingene i Knutshø:

År          Ant. dyr

2016:    1237

2015:    1399 (vanskelige forhold)

2013:    1545

2011:    1392

2010:   1392

2009:   1620

Strukturtellinger

Strukturtelling i Knutshø 2015. Foto: Kristin L Austvik
Strukturtelling i Knutshø 2015. Foto: Kristin L Austvik

Strukturtellinger er et bidrag til forvaltningen av villreinbestandene og utføres i alle villreinområder for å få et bilde av alders- og kjønnssammensetningen i villreinbestandene etter jakta. Da telles det opp antall kalver, simler og bukker fordelt på 1 ½-åringer, 2 ½ -åringer og 3 ½- åringer og eldre i flokkene.

Notat strukturtelling Knutshø 2016

Notat strukturtelling Knutshø 2015

Notat strukturtelling Knutshø 2014

Notat strukturtelling Knutshø 2013

 

Rapporter og lignende fra Knutshø villreinområde:

NINA rapport 1019. Villreinens arealbruk i Knutshø

 

Knutshø villreinutvalg

Kontaktinfo Knutshø villreinutvalg