Skuddpremier

Kvikne utmarksråds styre har i samråd med medlemsmassen innført skuddpremieordning i medlemsområdet.

Styret tror ordningen vil ha en effekt på produksjonen og overlevelsen til småviltet når den blir gjeldende i et såvidt stort geografisk område. I tillegg håper utmarksrådet at ordningen vil stimulere ungdom til å bli aktive innen jakt og fangst, og rekruttere flere til jaktmiljøet.

Ordningen finansieres av alle medlemslagene som deltar. Premier utbetales etterskuddsvis sesongen, når fristen for registrering av felt vilt er utgått.

Regelverk for skuddpremieordninga innen Kvikne

Viltartene som skal inngå i ordninga, og satsene for utbetaling fastsettes for jaktåret 2015-2016 (15.juli-15.april) til følgende:

Viltart Jakttid Utbetaling pr felt vilt
Rødrev 15.07 – 15.04 500
Mår 01.11 – 15.03 200
Villmink 01.04 – 31.03 300
Røyskatt 21.08 – 15.03 100
Grevling 21.08 – 31.01 100
Ravn 10.08 – 29.02 50
Kråke 15.07 – 31.03 40
Skjære 10.08 – 29.02 30
Nøtteskrike 10.08 – 29.02 30
Gråmåke 21.08 – 29.02 30

 

Dersom du ønsker å drive fangst av vilt må du først sette deg inn i det gjeldende lovverket:

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (FOR-2002-03-22-313)

I forskriftens kommentarutgave finner du også noen viktige bestemmelser (kap. 9 fangst):

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst- kommentarutgave

Skal du drive med åtejakt er det et par ting du må vite:                               Tillatelse til å legge ut åte

Oversikt over felte dyr innen skuddpremieordningen på Kvikne

Skuddpremier 2015-2016

Skuddpremier 2014-2015

Skuddpremier 2013-2014

Skuddpremier 2012-2013

Skuddpremier 2011-2012

Skuddpremier 2010-2011