Gratis sesongkort 2024

Kvikne Utmarksråd har i en årrekke trukket ut to vinnere blant fiskekortkjøpere som leverte fangstrapport foregående sesong. De heldige vinnerne premieres med hvert sitt sesongkort…

Les mer... Gratis sesongkort 2024

Innlevering av smårovvilt

Jaktåret 2023/24 nærmer seg slutten og det er tid for registrering av labber/føtter fra felt smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne. For å registrere felt smårovvilt,…

Les mer... Innlevering av smårovvilt

Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

Fra og med i år er det bestemt at jegere skal rapportere alle felte rådyr og villsvin i Hjorteviltregisteret, og ikke via jakt- og fangstrapporten…

Les mer... Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

Rypetaksering 2023

  Fellestakseringen av rype på Kvikne Østfjell gjennomføres helgen 11. til 13. august. Områdene Kviknebrona, Innerdalen og Innset takseres i ukedagene før og etter denne…

Les mer... Rypetaksering 2023

Felt smårovvilt 2022-2023

Fellingsresultatene for smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne er klar. Fellingene genererer en utbetaling på totalt kr 38 180.- i skuddpremier for jaktåret 2022-2023. Skuddpremieordningen ble…

Les mer... Felt smårovvilt 2022-2023