Vinterfjell

Snøen har kommet til Kvikne og flere løyper er alt kjørt opp sånn at skihungrige Kviknedøler og tilreisende kan få løpt fra seg. Men det er også supert føre i fjellet nå! Her og der stikker det riktignok opp steiner og buskas, men stort sett kan man gå i flere dager i Kviknefjellet uten å skrape opp skiene.

De to siste helgene var både vær og føre ypperlig i fjellet. Nå er isen også begynt å tykne på vatna, så kanskje kan man snart ta på skiene og legge ut på isfisketur ettersom årets ørretfredning nå er over! God tur i Kviknefjellet, men husk å vær forsiktig ute på isen og sjekk tykkelsen på isen før du begir deg langt utpå et vann:)

 

 

 

 

 

Svak felling i Forollhogna

Forollhogna ble 454 villrein felt av totalt 600 tildelte i høst. Dette er det svakeste resultatet på 23 år og gir en fellingsprosent på (75,66).  Vi må helt tilbake til 1989 for å finne en lavere fellingsprosent (74), men da var jaktkvoten på hele 900 dyr.

På Kvikne var det dyr gjennom hele jaktperioden, men på tross av det ble endel tildelte dyr ikke skutt. Av 149 tildelte dyr ble 130 skutt, noe som allikevel er av de høyeste fellingsprosenter i hele Forollhogna-området i år (86).

Fellingsresultat 2012 (pdf)

Tallene for Knutshø er ikke klare enda, men vil bli presentert så snart de er klare.

Nøkler funnet

Et nøkkelknippe til ei hytte ble funnet på P-plassen ved «Veibua» mandag 8. oktober. Ta kontakt med Utmarksrådet dersom du tror dette kan være dine nøkler; tlf: 99 27 49 43, eller epost; kur@kvikne.no

Strukturtelling i Forollhogna

Den 20-23.09 gjennomførte NINA ved Per Jordhøy strukturtelling av villreinen i Forollhogna. Stein Raae deltok også som frivillig på tellingene. Strukturtelling gjennomføres årlig, om høsten (i brunsttida) når alle dyrekategorier er samla i samme flokk. En kan da telle opp kalver, simler og bukker og bukkene fordelt på 1 ½-åringer, 2 ½ -åringer og 3 ½- åringer og eldre. Totalt ble det i år talt 973 dyr, fordelt på 3 flokker samt 2 dyr i Sletthø den 20.09. Strukturen ble beregnet til: 21,9 % kalv, 42,1 % simler, 8,9 % ungbukk, 7,9 % 2,5 årsbukk og 19,1 % eldre bukk – 3,5 år+.

 Les rapporten fra tellingene

Det er tidligere laget en omfattende rapport som blant annet tar for seg villreinen i Forollhogna sitt leveområde og her er blant annet strukturtellingene benyttet. Les rapporten «Villreinen i Forollhonga- Status og leveområde».

Per Jordhøy fanget noen flotte øyeblikk under årets telling, som han gjerne deler med oss.

 

Tilbakeblikk på årets villreinjakt

Villreinjakta er nå overstått for denne gang. Vi har tatt noen bilder fra våre arbeidsager under jakta som vi vil dele med dere. Bildene viser; øverst: kontroll av Budals jegere på overgang til Kvikne Statsallmenning og nederst: kontroll av ( gammel ordføren i Tynset).

 

 

 

 

Vinter for fjellrevene i Forollhogna

Fjellrevene i Forollhogna bruker fortsatt forautomaten som SNO og Fjelloppsynet på Kvikne satte ut tidlig på våren i år. Bildene tatt av viltkameraet på automaten viser at fjellrevene alt har møtt vinteren et par ganger nå i høst.

Det er ikke funnet noen yngling av fjellrev i Forollhogna i år. I Norge totalt er det kun registrert en yngling, det er i Oppdal. Dette er betydelig færre enn fjorårets rekordtall for ynglinger av fjellrev. Det er imidlertid helt normalt med tanke på krasjet i smågnagerbestanden. Fjelloppsynene på Kvikne har kun sett et par spissmus i fjellet i år (som slett ikke er noen smågnager eller mus- som navnet skulle tilsi- men faktisk er nærmere i slekt med piggsvin!).

Les mer om årets fjellrevovervåking

Les mer om overvåking av fjellrev

Veinær villreinjakt

Når man nevner reinsjakt ser de fleste for seg lange dagsmasjer langt fra andre folk, og store fjellområder for seg selv, sett bort fra de man eventuelt jakter sammen med.

Villreinen i Norge lever stort sett i fjellet og i dels store fjellområder hvor det er god plass til både jegere og rein. Noen jegere drar langt inn i høstfjellet under reinsjakta og opplever «ensomheten» der inne. Allikevel er det ofte et betydelig høyere jakttrykk i nærheten av veger og parkeringsplasser i forhold til lengre inn i fjellet. Dette er tilfelle for Forollhogna.

Er det den mye omtalte tidsklemma som har skylda? Eller er vi rett og slett blitt mer makelige?

Ingebrigt Storli og Terje Borgos ble intervjuet av Adresseavisa om dette temaet og det resulterte i et helsides oppslag som kunne leses i denne avisa den 12. september i år.

Les oppslaget i Adresseavisa fra den 12.9 her

Tamrein avlivet i Forollhogna

Torsdag 13.09.2012 ble en merka storbukk avlivet ved Nordre Gjærsjøhøa i Forollhogna villreinområde. Bukken, som var kastrert, var 14 år gammel og hadde vært på rømmen i 6 år. Den hadde nå «forvillet» seg inn i en villreinflokk hvor den skilte seg ut ved å ikke ha feid geviret som de andre. Ifølge eieren- som ble informert om at bukken var funnet og avlivet- ble den brukt mye som kjørerein før den forsvant. Bukken var feit og så ut for å ha levd godt de siste årene av sitt liv.

Dårlig rypehøst

Årets rypetaksering på Kvikne viste det alle som har ferdes i fjellet i høst har sett; det er dårlig med ryper på Kvikne i år. Det er spesielt ungfugl som mangler, men også voksen fugl er det blitt mindre av siden overvåkingen av rypebestanden startet opp i 2004. I region 2 (som også omfatter Hedmark) er det særlig lite voksenfugl, og dette er noe Høgskolen i Hedmark (Hihm) vil se nærmere på i årene som kommer. Hihm står for analyser av takseringsresultater fra hele landet og også deler av Sverige. De kan nå avsløre at de lave ungfugltallene sees over hele undersøkelsesområdet. Generelt for undersøkelsesområdet er hovedårsaken til det dårlige rypeåret manglende ungfuglrekruttering; «2012 var et svært dårlig rekrutteringsår» står det i rapporten fra Hihm. De skriver videre at hovedårsaken til svigningene i rypebestander er varierende overlevelse av rypekyllinger.

På grunn av den dårlige tilbakemeldingen fra taksørene har de fleste Grunneierlag i Kvikne valgt å frede terrengene sine, og andre begrenser jakta sterkt. Dette viser at Grunneierne i Kvikne forvalter sine arealer på en fornuftig måte.

Les rapporten fra Hihm her.

Bra felling for Kviknedøler

Vi er nå kommet et stykke inn i reinsjakta 2012 og det har så langt vært mye folk og rein i fjellet og bra med fellinger på Kvikne, gråværet til tross. Med stasvær og mye dyr i nærområdet ble det også mange fellinger i helga som var.

 

Til tider har reinen vært vanskelig å komme innpå og det har vært vanskelig å få frie dyr fordi flokkene har beveget seg fort og tett. Grunnen til det er den kjente reinbremsen, et fluelignende insekt som legger egg som utvikler seg til larver under huden til reinen. Mer om reinbrems.

 

Ragnhild Stai har tatt bilder av reinbrems under årets slakting, her kan dere se et av bildene hun har tatt av en reinbremslarve.