Nytt jervuttak i Forollhogna

Onsdag 23. mai var SNO/Fjelloppsynet ved Hestfjellet for å ta ut ei jervtispe med to valper. Etter flere timers arbeid fikk de avlivet jervene. Dette vil trolig minke sauetapet i området i sommer.

Fiske på Kvikne i 2012?

Isen er gått på Orkla og om ikke lenge er den også forsvunnet fra fjellvannene. Det er nå fiskesesongen starter for mange og på Kvikne kan du få tilgang til både 160 km elver og bekker og rundt 80 fiskevann på ett og samme kort.

Bestilling av fiskekort:

Døgnkort til kr 70,-

Sesongkort til kr 500,-

Informasjon om bestilling via SMS med mer

Utsalgssteder på Kvikne:

Statoil Service Kvikne
Kvikne Fjellhotell
Coop Kvikne
Kvikne Camping
Turistinformasjonen
Olav Moen, Kvikneskogen

Beverjakt 2011-12

Beverjakta er nå over for sesongen 2011-12 og alt av felt bever skal rapporteres inn til Utmarksrådet så snart som mulig og innen 22. mai. Send epost til: kur@kvikne.no, ring på telfon: 99 27 49 43 , eller send brev til: Kvikne Utmarksråd, Rute 568, 2512 Kvikne.

Foring av fjellrev i Forollhogna

De fleste på Kvikne har nok fått med seg gladnyheten om at fjellreven er observert i Forollhogna flere ganger de siste ukene, og håper at den vil slå seg til ro i «fjella våre». Hva skal til for at dette skal kunne skje? En første forutsetning er at fjellreven yngler og at kvalpene får vokse opp og reprodusere videre. For at dette skal skje må det imidlertid være god nok mattilgang og i Forollhogna har fjellreven nå fått hjelp; to fôringsautomater er satt opp på strategiske plasser og vil forhåpentligvis kunne hjelpe fjellreven «igang».

Les mer på SNO sine sider

Trekning av reinsjakt i statsallmenningen 2012

Nå er trekninga av reinsjakt i Kvikne Østre Statsallmenning gjennomført og resultatene finner dere her. Det var mange søkere og dessverre kommer derfor mange på reservelista, men mange heldige jegere har blitt trukket ut og får jakte rein i KØS i 2012. Trekningslista er også hengt opp på oppslagstavla på butikken i Kvikne, men her finner dere den fullstendige oversikten med hele reservelista.

Trekningsliste villreinjakt KØS 2012

Mer Fjellrev!

Onsdag 2. mai observerte fjelloppsynet i Kvikne to fjellrever som holdt til sammen nord i Kvikne Statsallmenning.Det er dermed observert fjellrev i omtrent samme området fem ganger i løpet av de siste ukene og det er minst to ulike individer. Dette gir grunn til å håpe at vi kan få en yngling i området i nær framtid!

Jervuttak i Trolltjønndalen

Det har vært registrert jervaktivitet i Trolltjønndalen over lengre tid og mandag 30. april ble ei tispe med to valper tatt ut i regi av SNO. Forhåpentligvis vil dette føre til en roligere beitesesong for de som har beitedyr i området.