Glupsk fjellrev

Onsdag 11. juli var Fjelloppsynet og SNO ved fôrautomaten som ble satt opp til fjellrevene i Forollhogna. Da vi lettet på lokkene til fôr-rommene kunne vi konstatere at to sekker med fôr var gått med siden automaten ble satt opp i starten av mai.

To nye sekker med fôr ble tømt i automaten så revene skal ha noe å spise på de neste ukene også.