Innlevering av «sett elg/hjort»

I henhold til jegerkontrakten på Kvikne, avsluttes hjort og elgjakt den 30. desember. Innen 10 dager etter denne datoen skal Kvikne Utmarksråd ha fått inn alle «sett-elg» og «sett-hjort» skjemaene fra jaktlagene. Skjemaene skal føres alle jaktdager, selv de dagene det ikke jaktes (dette er viktig). Skjemaene leveres på kontoret til KUR på Vollan, eller legges i postkassa.

Dersom du lurer på hva disse dataene brukes til, kan du lese saken som ble lagt ut på denne sida den 7. november (scroll deg nedover).