Har du sett svartkurle innen Kvikne?

Har du sett svartkurle innen Kvikne?

Kvikne Utmarksråd arbeider i sommer med å registrere kjente og nye lokaliteter med svartkurle (Nigritella nigra ssp. nigra) innen Kvikne. Vi ønsker gjerne tips til lokaliteter, både i Kviknebygda og i fjellet. Dersom du vet om en lokalitet, eller kommer over en, kan du sende epost til kur@kvikne.no med GPS- posisjon eller kartreferanse til lokaliteten.

Bakgrunn for registreringsarbeidet er at svartkurla er rødlistet med betegnelsen «sterkt truet» i Norge. Dette betyr at den har høy risiko for å dø ut. Man ønsker derfor å finne ut mer om utbredelsen til svartkurla i Norge, og å sjekke opp hvordan det står til med kjente lokaliteter. I 2010 ble det gjennomført en registrering av svartkurle innen Kvikne, disse vil bli sjekket på nytt nå i år av Norsk Botanisk Forening.

Les mer om svartkurla