Forlenget villreinjakt i Forollhogna

Villreinjakta i Forollhogna blir forlenget i år.
Villreinjakta i Forollhogna blir forlenget i år.

På grunn av en unormal lav fellingsprosent i Forollhogna villreinområde har Forollhogna villreinutvalg nå vedtatt å forlenge jakta i 2016 med 4 dager, til og med 24 september. Dette vedtaket er gjort i samarbeid med villreinnemda og ligger innenfor jakttidsrammen for villrein som er 20 august til og med 30. september.

Fellingsprosenten ligger nå på litt over 55 % etter de rapporter villreinutvalget har fått inn. Dette er imidlertid et omtrentlig tall da man ikke har fullstendig oversikt over alle fellinger.