Grei struktur i Knutshø

Strukturtellinga i Knutshø er nå gjennomført. Tellinga ble utført av fjelloppsynet i Folldal Statsallmenning, Sigrid Ekran og Odd Enget. Ingolf Røtvei (Oppdal Bygdeallmenning) fotograferte flokken  den 20.10 og talte da opp ca. 700 dyr.  Av disse ble 397 strukturtalt, resten var ikke mulig å skille på alder/kjønn.

Det ble lett etter dyr den 10, 16 og 18 oktober.  Skiftende vær, snø og dårlig sikt i høst gjorde det vanskelig. I tillegg sluttet den siste GPS-en på merkasimlene å virke i vinter slik at det gikk med mer tid til å lete opp dyra.

Tallene viser at strukturen i bestanden i grove trekk samsvarer med målene i bestandsplanen. Under er tallene fra tellingene 2008 til og med 2017.