30 000 hjortevilt skal CWD-testes i 2018

Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 er det påvist en type skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. En ny type skrantesjuke, ofte kalt atypisk skrantesjuke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om atypisk skrantesjuke er smittsom eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre.

NINA har lagd en kort informasjonsfilm om skrantesjuke. Bilde: Skjermdump fra video, Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter

Se kortfilm om CWD/skrantesjuke.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har et felles kartleggingsprogram for skrantesjuke. Til sammen skal ca. 30 000 hjortedyr testes i Norge i 2018.  Innsamlingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av begge disse typene skrantesjuke i Norge.

I 100 tilfeldig utvalgte  kommuner skal det i 2018 tas prøver for CWD- testing av alle felte hjort, elg og rådyr. Jegere utenfor disse kommunene kan også sende inn prøve til Veterinærinstituttet for analyse om de ønsker.

I 2017 ble mange av villreinjegerne i Knutshø og Forollhogna kjent med hjerneprøvetaking. I 2018 får jegerne igjen testet ferdighetene, da skal det nemlig tas prøver av alle felte villrein som er over 1 år. 2018 byr imidlertid også på nye utfordringer for jegerne ettersom svelglymfekjertlene også skal være med i prøveglasset som sendes inn.  Prøvetakingsutstyr vil bli utlevert til jegerne før jakta og mer informasjon kommer nærmere jakta.

Les mer om skrantesjuke/CWD på Veterinærinstituttet sin hjemmeside.