Minimumstelling i Knutshø

Under bedre forhold enn hva det har vært på mange år ble minimumstelling i Knutshø gjennomført den 1. mars.  Godt snødekke i hele området som det ble fløyet og sol gjorde at sporsleper etter dyrene var lett å se fra lufta.

Resultatet av tellinga ble 1312 dyr fordelt på 9 flokker, hvorav det aller meste stod på Folldalsgrunn. Dette stemmer godt med den beregnede bestandsstørrelsen. Beregningen gjøres ved å legge til antall kalver funnet på kalvtlling til fjorårets minimumstelling, trekke fra antall felte dyr samt en beregnet naturlig avgang.