Tifiske

Det årlige tifisket (stamfisket) er nå igang. Fiskinga foregår i perioden september til oktober i regi av Kvikne Utmarksråd. All fisk som fanges i rusene settes ut igjen etter at stryking (hvor vi tømmer fisken for rogn/melke) er gjennomført i oktober.

Ferdig befruktet rogn fraktes ned fra fjellet og legges inn i klekkeriet til Kvikne Utmarksråd, som er å finne på Svergja. Her klekkes det ut yngel som settes ut i juli/august.

Les mer om tifisket og klekkeriet