Vedtatt beverjakt

Tynset kommunestyre har nå vedtatt en forskrift som åpner for beverjakt i hele kommunen.

Tynset kommune har nå åpnet for beverjakt i hele kommunen.

Jakttid framkommer av forskriftens Ǥ3. Jakt- og fangsttid;
I perioden 1. oktober 2018 til 31. mars 2022 er jakt- og fangsttid for bever i Tynset kommune fra og med 1. oktober til og med 15. mai…»

Les hele saksutredningen og forskrifta her: Lokal forskrift for jakt på bever og bestandsmål for bever i Tynset kommune.