etterlyser beverhunner

Når på våren fødes de siste beverungene? Hvor mye varierer fødselstidspunktet til bever i ulike deler av landet?

Dette er spørsmål som ingen vet svaret på. Over en 20 års periode har det Norske Beverprosjektet aldri fanget drektige beverhunner i perioden 26. mai til 9. juni. Vekten på unger og fostre har imidlertid vist at det sannsynlige fødselstidspunktet er en gang i perioden 1-24 mai, altså kun en dag etter av den ordinære vårjakta er avsluttet. Denne forskningen er hittil kun utført i Telemark, og man vet fortsatt ikke hvor mye fødselstidspunktet varierer i andre deler av landet.

Beveren lager seg hytter eller huler hvor den holder til store deler av året. Her fødes også ungene.

Det Norske Beverprosjektet gjennomfører derfor nå et prosjekt hvor de vil forsøke å fastsette fødselstidspunktet for bever på ulike steder i Norge. Det Norske Beverprosjektet ber jegere om å levere inn skutte beverhunner for å kartlegge fødselstidspunktet i hele Norge.

Har du skutt en drektig bever under årets jakt og vil bidra til forskningen kan du kontakte lederen for det norske beverprosjektet, Frank Rosell: Frank.Rosell@usn.no eller Christian.A.Robstad@usn.no, mobil +4797660854. ​