Jaktsalg og viltloven

I disse dager er det mange grunneiere som selger blant annet villrein- og småviltjaktkort. Det er viktig at kortselger informerer kjøper godt om de villkår som gjelder for jakta han/hun har kjøpt (evt. jegerkontrakt, jaktfeltgrenser mm).

Før jakta kan ta til må man blant annet ha betalt jegeravgifta. Jaktselgers har et ansvar for å se til at dette er gjort.

Husk også at det er kortselgers ansvar å sjekke at jegeren har betalt jegeravgiften. Viltlovens § 41 skriver om dette: «Den som mot eller uten vederlag stiller rett til jakt og fangst til rådighet for en annen, plikter å forvisse seg om og er selv ansvarlig for at vedkommende har betalt jegeravgift».

Alle som jakter må betale jegeravgift og at dette er gjort kan bli kontrollert av oppsyn ute i fjellet. I nevnte paragraf er dette påpekt: «Bevis for betalt jegeravgift, jegerkortet, skal medbringes under jakt og fangst og fremvises på forlangende av grunneier, noen som opptrer på hans vegne eller av jaktoppsynet».