Lær om historien i Nåvdalen

Har du vært i Nåvdalen før? Visste du at dette området har mange spennende kulturminner? Det er funnet rester av ei gammel kullmile og ei kullbrennerkoie, en rekke ulike steinkonstruksjoner og en gravplass. De viser her en tetthet som er ulik fjellområdet for øvrig. Flere av kulturminnene i området kan ha blitt brukt både av samer og av nordmenn.

Samer, så vel som nordmenn, har vært med på å sette sitt preg på historien i området, og blant annet finnes det flere steder i Nåvdalsområdet med navn som starter på «Finn-».

Kulturminner som vi ser det i dag kan ha hatt andre funksjoner og blitt brukt til flere ulike formål ettersom tidene har forandret seg eller nye lokalsamfunn har oppstått. Kvikne Utmarksråd har nå lagd en natur- og kultursti som kan fortelle deg litt om historien i Nåvdalsområdet.

Stien starter ved Nåvåsen. Kjør av ved Litjfossen og opp grusvegen (bompenger) til du kommer til en liten P- plass på det høyeste punktet hvor stien starter.

Stien starter ved den røde markeringen.