Villreinjakt og CWD

Det nærmer seg reinsjaktstart og som jeger lurer du kanskje på om,  og eventuelt hvordan CWD- sykdommen, som ble oppdaget i 2016, vil påvirke jakta.

Også i år vil det bli prøvetaking for testing av CWD-sykdommen i Forollhogna. Nytt fra i fjor er at det nå er jeger selv som skal ta prøven(e).

Prionsykdommen er til nå er påvist på fire villrein og to elger. Til sammen ble over 10 000 prøver av hjortevilt  i Norge analysert i 2016.

I blant annet Forollhogna villreinområde skal det i høst tas hjerneprøver av skutte rein eldre enn årskalv for CWD-testing. Prøvesett leveres ut til jegerne, men oppsynene vil være behjelpelig med å ta prøver dersom jeger ønsker det.

Her finner du oppdatert informasjon om CWD og en video som viser hvordan hjerneprøvene tas:
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Kvikne Utmarksråd og Kvikne Fjellstyre arrangerer også en åpen kveld med demonstrasjon av hjerneprøvetaking. Les mer om dette.