Fortsatt fjellrev

De to fôrstasjonene i Forollhogna har vært mye besøkt av minst en hvit og en blå variant av fjellrev vinteren 2016/17. Våren 2017 ble det imidlertid bare fotografert en blå variant.  Det har ikke vært registrert noen yngling i Forollhogna siden 2015, da det ble født minst 7 valper i et kull her.

Denne «blå» fjellreven ble fotografert ved den ene fôringsstasjonen i Forollhogna den 29.6.17. På denne tida skifter fjellreven fra sin blå vinterpels til en brunaktig sommerpels, så den ser litt «skabbete» ut.

I Knuthø ble det vinteren 2016/2017 registrert 5 fjellrev. Utpå vårvinteren i 2017 ble det registrert yngling ved 2 hi med til sammen minimum 15 valper. Før den første ynglingen i 2011 var det 23 år siden siste kjente yngling av fjellrev i dette fjellområdet, ved Sletthøa på Folldalssiden av Knutshø i 1988. Det har foreløpig ikke vært noen yngling på «Kviknegrunn» som vi kjenner til, men med tiden håper vi at fjellreven blir mer vanlig også her. Også i Knutshø fôres fjellreven, og her er det også enkelte år satt ut fjellrev, alt i regi av NINA, men innen Kvikne er det ikke gjort noen tiltak.

Les den årlige NINA-rapporten fra overvåkingsprogrammet for fjellrev for mer info : Fjellrev i Norge, 2017