Jegernes innsats er viktig

Vet du at du som pliktskyldig jeger som leverer inn kjeve og veier reinen du har skutt, gjør en viktig innsats for forvaltningen av den siste ville europeiske fjellreinen?

I Norge er 6 villreinområder med i det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Vi, som lokale forvaltere, er så heldige at både Knutshø og Forollhogna er med i dette programmet. Det gjør at vi får gode data og forutsetninger for å drive ei best mulig forvaltning, men det forutsetter altså at jegere leverer kjever og skriver nøyaktig slaktevekt på kortene.

I Forollhogna leverer 82 % av jegerne kjever og ca 95 % rapporterer nøyaktige slaktevekter. Forollhogna er av den grunn det området hvor man har best dokumentasjon på bestands- og kondisjonsutviklingen.

I Forollhogna kommer kjevene renskrapt og fint innpakket.

Men, som jeger vil du gjerne vite hvordan alle disse tallene og målene brukes. NINA rapporterer hvert år data og resultater til Hjorteviltregisteret og publiserer jevnlig en rapport med resultater fra overvåkinga av elg, hjort og villrein.

Her er den nyeste rapporten: Hjortevilt 1991–2016

I Forollhogna har overvåkingsprogrammet lenge påpekt en vektnedgang på omkring 20 % og en negativ trend i kjevelengde. I den nyeste rapporten skriver NINA at «disse utviklingstrekkene er bekymringsfulle og skyldes trolig flere samvirkende faktorer.» 

Knutshø har også utfordringer som villreinområde. NINA påpeker i den nyeste rapporten at det utstrakte vegnettet har en negativ innvirkning på reinsdyras arealbruk, og at dyra har bare brukt ca. 40 % av områdets totalareal de seinere åra. Det som kanskje er mest bekymringsfullt i Knutshø er imidlertid en betydelig nedgang i kalvandelen. Du som jeger tok kanskje lever-, blod- og avføringsprøver av reinen du skjøt i fjor? Denne prøvetakinga vil forhåpentligvis hjelpe oss å finne årsaken til den negative kalvtrenden i Knutshø når resultatene foreligger.

Jegere i full gang med prøvetaking høsten 2017. Forhåpentligvis vil dette bidra til å belyse hvorfor antallet kalver om våren har gått ned i Knutshø.