Fortsatt ingen beverjakt

En ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft den 15. mai i 2017. Med denne forskrifta fulgte at kommunene må kartlegge og overvåke kommunens beverkolonier. Dette ble gjort for Kvikne i 2013, men må altså nå gjøres for hele Tynset kommune.

Du må vente med å jakte bever innen Tynset kommune.

Når kommunen mener de har det kunnskapsgrunnlaget som kreves, må de utarbeide ei lokal forskrift som kan åpne for beverjakt. For Tynset kommune er ikke dette gjort enda og dermed åpnes det heller ikke for jakt.

Les mer om dette på miljokommune.no og her.