Har du felt smårovvilt på Kvikne?

Jaktåret for skuddpremieordningen på Kvikne er nå avsluttet (15.juli til 15.april).

Frist for registrering av felt vilt er 30.april. Ta derfor snarest kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise.

Les mer om skuddpremieordninga.

Felte smårovvilt for skuddpremieordninga innen Kvikne for årene 2011-2017. Hvor mye blir det i 2018?