Bilder fra kalvingsprosjektet

Kalvingsprosjektet nærmer seg nå slutten og de aller fleste simlene har kalvet fra seg. Det har vært litt utfordrende føre for tellemannskapet i år, men med litt flere folk i felt har det gått greit.

Her er noen bilder fra de to siste telleperiodene.