Vårtelling av hjort

Årets vårtelling av hjort er nå overstått og vi har tilsammen drevet med dette i tre år på Kvikne (2016-2018). Foreløpig har vi for få år med data til å si noe mye annet enn hva vi minimum har av hjort.

Vi kan også lese noe ut fra telledatoene med tanke på om vi har startet til riktig tidspunkt eller om det ser ut for å ha vært for seint eller tidlig. Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2018 er toppen allerede på første telling (3. mai). Dette kommer nok av at det på grunn av mange dager med varmt vær ble brått og tidlig vår.

I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig godt beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert.

Tall for de ulike telledatoene for årene 2016-2018. Maks antall sette hjort på tellingene (markert med gult) er det vi kan si at vi minimum har av hjort på Kvikne.