Også i 2018 blir det mulighet for villreinjegere i Knutshø til å ferdes over grunneier- og kommunegrenser på jakt.

Også i 2018 kan jegere fra TOR, Oppdal og Statskog jakte over grensene.

Overgangsavtalen blir som i 2017 og lyder slik:

I ukene 35, 36 og 37 er det gjensidig overgang mellom jaktfeltene Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6).

Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen. Overgangsavtalen gjelder ikke i første jaktuke.

Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.

Ved overgang til Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse). Ved lagsjakt ved overgang til Oppdal (O7, O30, O31) må jegerne skrive under på en egen jaktlagskontrakt der kortnummer og type dyr er påført som kan fremlegges for oppsynet ved kontroll.

Jegere med kort fra disse rettighetshaverne kan felle sitt dyr hvor som helst innen det felles jaktområdet i overgangsperiodene. Det er ikke krav om inngang fra eget felt.

Mer info

Uendret jakttid

Jakttid i Knutshø Villreinområde er for øvrig fra og med 20. august til og med 15. september. Det er jaktforbud etter kl. 20.00 hele jakta.

Fortsatt testing for skrantesjuke

Alle villrein som er 1 år eller eldre og som felles under jakt skal testes for skrantesjuke. Dette gjelder for alle villreinområder i Norge. Fra alle villrein skal det tas prøver av hjerne og bakre svelglymfeknuter. Jegere vil få prøvetakingsutstyr for uttak av hjerne og lymfeknuter fra villrein som felles under jakt.