Dronelek

Har du skaffet deg ei drone? Da er det visse regler som det er viktig at du setter det inn i.

Luftsfartstilsynet har lagd en enkel veileder til regler ved bruk av drone.

Luftsfartstilsynet har lagd en enkel og kortfattet guide for deg som ønsker å bruke drone, denne kan du laste ned her: Regler og retningslinjer for dronelek

Se også www.dronelek.no