Forsinkede prøvesett

Det begynner å nærme seg tid for villreinjakt og mange jegere lurer på hvor det blir av villreinkortene. Som mange sikkert har fått med seg nå har altså Miljødirektoratet i år valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver (utenom kalv).

Første året med CWD-prøvetaking i Forollhogna (2016) ble det en del alternative løsninger.

Prøvesett vil bli utlevert sammen med villreinkortene til jegerne og skal sendes fra Veterinærinstituttet til alle villreinutvalg for videre fordeling til grunneierlag, grunneiere og dernest jegere. For Forollhogna og Knutshø sin del er imidlertid ikke prøvesettene sendt fra Veterinærinstituttet enda. Instituttet informerer om at skjeer for prøvetaking ikke ankommer hos de før i starten på august og at det vil pakkes og sendes til utvalgene etter dette. Så foreløpig må nok bare jegerne smøre seg med tålmodighet.