Tid for taksering

Til helga starter den årlige rypetakseringa på Kvikne. Takseringa har vært gjennomført på store deler av Kvikneterrengene siden 2008, og på Kvikne Østre Statsallmenning fra 2002. Takseringa foregår i regi av Nord-Østerdal fuglehundklubb  og alle taksører har gått takseringskurs. Til sammen går disse over 100 takseringslinjer over to helger (uke 32 og 33 i 2018).

Til helga starter den årlige rypetakseringa på Kvikne, som foregår i regi av Nord-østerdal fuglehundklubb.

Takseringsmetoden er utviklet i forbindelse med Rypeforvaltningsprosjektet ved Høgskolen i Innlandet, Evenstad, i perioden 2006-2011. Tynset kommune har gitt fritak fra bestemmelsen om båndtvang til denne fellestakseringa for perioden 2018-2022.

Områdene takseres for å få en god indikator på årets rypetetthet og bruke dette som grunnlag for årets planlagte jaktuttak. Data leveres til og analyseres av Hønsefuglportalen.

Les mer om takseringene på Kvikne.