Er du klar for villreinjakta?

Villreinjakta er like om hjørnet og som jeger er det noen ting det er spesielt viktig å huske å ha med seg i sekken;

  • Jaktkort og jegerkontrakt
  • Våpenkort/utlånserklæring
  • Jegeravgiftskort (bevis på betalt jegeravgift)

Husk dessuten å skjære jaktkortet før slakteplassen forlates og å registrere felte dyr på www.settogskutt.no

Oppsyn kan nås på jaktradio, kanal jakt1

Alle jegere med kort på eldre dyr enn årskalv skal ta CWD-prøve av dyret. Prøvesett kan hentes på Cirkle-K Kvikne. Lurer du på noe om skrantesjuka (CWD)? Les her

Er du klar for villreinjakta?

Jegere i Forollhogna

Det er innført jaktforbud for området mellom Plassetervegen og elva Ya langs strekninga Russubrua og helt inn til grensa mot Grøntjønnan- eiendommen.. Se kart her.

Bruk av motorisert kjøretøy på Plasseterveien øst for Storbekken, er forbudt. Forbudet gjelder for perioden fra og med 17. august til og med 20. september. Unntatt forbudet er utfrakting av slakt i tidsrommet fra 1800 til 0500. Det er parkeringsforbud langs Plassetervegen for strekninga Russubrua til Storbekken (bortsett fra ved de tilrettelagte P- plassene ved gamma/Svartsjøen og ved Storbekken). Se kart her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Jegere i Knutshø

Ettersom det er et ønske om å få tatt ut simler med GPS- halsbånd i Knutshø er det opprettet ei premieordning for jegere som gjør dette og kjeve og CWD-prøve i 2018. Les mer om dette her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Skitt jakt!