Rapport fra jakta

Den årlige oppsyns- og fellingsrapporten tar for seg oppsynsarbeidet i villreinjakta for Knutshø villreinområde.

Den gir også en oversikt over fellingsresultat og overvåkingsresultater med mer i villreinområdet siste år.