På tide å vise labbene

Jaktåret for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes om få dager (15.juli til 15.april).
Frist for registrering av felt vilt er 30.april. Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise innen fristen.


Kvikne utmarksråds styre har i samråd med medlemsmassen innført skuddpremieordning i medlemsområdet.

Totalt utbetalt for skuddpremieordningen for sesongen 2017/2018 kom på kr 41.290,- (kr.32.310,- i 2015/16).


Avskytingen av rødrev har variert i takt med bestanden. For de øvrige smårovviltartene er avskytingen/fangsten relativt lav. Felling/fangst av kråke har imidlertid tatt seg betydelig opp de siste åra, selv om det enda kunne vært høyere avskyting.

Les mer om skuddpremieordninga.