i år kan du jakte bever

En ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft den 15. mai i 2017. Med denne forskrifta fulgte at kommunene må kartlegge eller gjøre en beregning av kommunens beverkolonier.

Du kan nå jakte bever på Kvikne.

Beregninga ble ferdiggjort i 2018 og en ny forskrift om åpning av beverjakt for Tynset kommune er nå vedtatt.
Forskrifta fastsetter at til og med 2022 er jakt- og fangsttid for bever i Tynset kommune fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

Det er kvotefri jakt, men all felt bever skal rapporteres inn til Kvikne utmarksråd med fellingsdato, felligssted, alder og kjønn.

For å jakte bever må man ha grunneiers tillatelse. Det er ingen forvaltningsplan for bever for Kvikne eller Tynset, men primært bør jakt og fangst planlegges i områder der beveren utgjør skade (f.eks ved jorder der tre felles over jordene og/eller ganger graves under jordene). Hvis uttak ved jakt rettes mot skadekolonier, vil omfanget av skade minke i det lange løp. Samtidig vil uttak av drektige hunner minke, siden en beverkoloni kun har én reproduserende hunn.