Vårtelling av hjort

Årets vårtelling av hjort er nå gjennomført. Til sammen har vi drevet med dette i fire år på Kvikne (2016-2019).
Tellingene må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil). Vi trenger derfor flere år med data som vi kan sammenligne med sett- og felt- data fra jakta.

Det har vært gjennomført vårtelling av hjort på Kvikne i til sammen 4 år nå. Tellingene kan, sammen med sett-hjort data fra jakta, si noe om utviklinga i bestanden.

For 2016-19 får vi imidlertid tall på hvor mye hjort vi minimum har. Vi kan dessuten lese noe ut fra telledatoene med tanke på om vi har startet til riktig tidspunkt eller om det ser ut for å ha vært for seint eller tidlig.

Tall på hvor mange hjort som har vært talt de ulike årene på Kvikne. Gule ruter er de tellingene det har vært sett flest hjort. I 2016 var telleforholdene veldig gode.

Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2018 er toppen allerede på første telling (3. mai). Dette kommer nok av at det på grunn av mange dager med varmt vær ble brått og tidlig vår. I 2019 har vi talt flest hjort på 1 og 2 telling (29. april og 6 mai), forholdene dette året var ikke helt optimale med snøfall blant annet under andre tellinga. I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert.