harepest

Som de fleste sikkert har fått med seg nå er det påvist harepest i Hedmark og Oppland.

Utmarksrådet har fått flere henvendelser om døde harer på Kvikne, så vi må gå ut fra at det også er harepest her.
Vær derfor forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering (eks. kosting) av muselort og avføring fra andre smågnagere. Smågnagere kan overføre harepest (tularemi).

Hvis du finner en død hare/mus, vær forsiktig med å flytte den. Harepest kan smitte via innånding av støv, kontakt med syke dyr og ved å drikke vatn med smitte.

Det er påvist harepest (tularemi) i Hedmark og Oppland i år.

Les mer på Tynset kommune og på Veterinærinstituttet sine sider.